De första stegen till att förstå sig på färglära inom grafisk design

Att arbeta med färger är en hel vetenskap i sig. Det finns många sätt att framhäva färgers egenskaper med hjälp av olika kombinationer, kontraster och sammanhang. I denna guide kan du ta del av några grundläggande saker som kan vara en bra grund för dig om du vill bemästra färgläran.

 

Färghjul

När man ska lära sig om färger är det viktigt att man förstår sig på några grundläggande begrepp och uttryck. Något av det första man bör ta del av är färghjulet som ofta delas upp i tre olika hjul. Det första hjulet består av de tre primära färgerna, röd, gul och blå, i det andra läggs de sekundära färgerna till, vilka är grön, orange och lila och i det tredje läggs de tertiära färgerna till som är blå-grön, gul-grön, gul-orange, röd-orange och blå-lila.

 

Additiv och subtraktiv färgmixning (RGB och CMYK)

Additiv färgblandning använder ljus för att blanda färgerna röd, grön och blå för att på så vis skapa de andra färgerna. Du har säkert hört talas om RGB (röd, grön och blå färg) i samband med TV-apparater eller skärmar. Därför bör du arbeta utifrån RGB-modellen om du designar någonting som ska läggas upp på webben.

 

Subtraktiv färgblandning använder däremot bläck och/eller färgämnen för att blanda färgerna cyan, magenta och gult. Det betyder att om du designar något som ska tryckas upp i fysiska exemplar, bör du arbeta utifrån CMYK-modellen där K:et står för svart.

 

Varma, kalla och neutrala färger

När man talar om färger är det vanligt att man pratar om varma, kalla och neutrala färger. Till de varma räknas röd, orange och gult, samt de färger som härleds ur dessa. Varma färger tillskrivs ofta egenskaper som dramatiska, aktiva, inbjudande och romantiska. De kalla färgerna inkluderar blått, grönt och lila samt de färger som härleds ur dessa. Dessa färger brukar ofta beskrivas som rofyllda, avslappnande, uppfriskande och lyxiga. Till de neutrala färgerna hör gråskalor, brunt och andra mattare färger.

 

Som ni säkert räknat ut är detta bara toppen på isberget. Det finns massvis av teorier och begrepp som berör färgläran, och denna guide bör ses som det första steget på vägen för att kunna bemästra färgläran.

Lycka till!