Mässvecka Bannerbow

Det hela är något utav dolt i dunkel. Men Sveriges förhållande till mässor löper som en röd tråd genom vårt lands historia. Medans vissa vill dra kopplingen så långt bak som till den forntidens försäljningen av kvalitativa nordiska trä-, päls- och lädervaror längs sjöfartsleder, så anser andra att man möter den moderna mässans begynnelse kring mitten av 1800-talet. Och det är även då grunden för den typiska representationsmässan etableras.

Mässor har kommit att bli en given plats för att skaffa nya kunder, ge prov på sina produkters egenskaper och särprägel samt hålla sig aktuell på en föränderlig marknad. Men nu för tiden ställs onekligen andra och större krav än tidigare. Att kunna anpassa sig till stunden och vara tillräckligt effektiv och flexibel för att inte riskera bortslösad tid är i det närmaste en nödvändighet.

Turligt nog finns det många praktiska produkter som underlättar. Med en lättmonterad portabel Rollup XXL går det att få stor exponeringsyta med ytterst lite ansträngning. Under transport tar den liten plats men ger i monterat läge stor effekt. Och en golvram med tygduk kan tack vare ett medföljande ram placeras precis där den får som bäst effekt. Den låga vikten och höga tåligheten talar för långvarig nytta.

Strävar man efter personnära möten är det av avgörande vikt att kunnat tillhandahålla en avslappnad miljö. Med fördel något avskärmad från det som pågår runt omkring. På inomhusmässor kan en bannerbow, med sina portabla och avskiljande bågar, skapa en separat zon för samtal med både kunder och medarbetare. Handlar det om utomhusrepresentation ger ett eventtält en motsvarade men något mer väderbeständig effekt. För informella samtal finns det däremot förmodligen få saker som kan mäta sig med en traditionell lounge square. Dessa lämpar sig precis lika väl för basverksamheten, vilket gör att de kan användas även när säsongen för mässor är över.