Hur beroende är ett företag av sina skyltar? Måste en skylt vara modern och tala ett tydligt språk till kunderna? Var ska dina skyltar placeras och vad är det egentligen som en skylt ska tala om för att vara effektiv? Frågorna är många och det är inte lätt att veta allt som företagare i en hela tiden skiftande värld. Det finns olika information om detta och de som har gjort relativt grundliga undersökningar. Här kommer du att få mycket av den vitala information som du så väl behöver för att stå dig i konkurrensen beträffande dina skyltar för ditt företags räkning.

 

Vad är en skylt och vad har den för syfte?

När det handlar om fysiska skyltar är ditt företags placering naturligtvis det som i första hand talar om hur viktig din skylt kommer att vara. En skylt har syftet att tala till dina kunder på ett sätt som engagerar och skapar ett intresse för det som presenteras. I detta fallet kommer du som använder dig av skyltar vara helt och hållet beroende av att dina kunder finns där skylten placeras. Ligger ditt företag i utkanten av stadens centrum, kanske du inte får samma effekt som ett företag som ligger placerat där kundströmmen är hög. Det betyder också att du som ligger avsides, kan få en bättre effekt av din skylt genom att placera den i ett centralt läge.

 

Naturligtvis finns det även många olika syften med skyltar. Här finns säljande skyltar, informativa skyltar och varningsskyltar. När det gäller dessa olika skyltar har de alla ett värde för företaget. En del rent ekonomiskt, medan andra kan bidra till upplysning och eventuellt skydd.

 

Olika typer av skyltar

När det talas om vikten av skyltar för ett företag är det oftast de säljande skyltarna som nämns, men även de andra skyltarna kan ha ett mycket stort värde för många företag. 

 

 • Informativa skyltar: Detta avser skyltar som ska ge information om en kommande händelser. I många fall kan detta vara en mässa, en föreläsning eller någon annan information som i slutändan ska väcka ett intresse för det som presenteras. I en del fall ger de en vägledning till information om en produkt som i slutändan köps av företagets intresserade kunder.
 • Varningsskyltar: Dessa skyltar har företaget en stor nytta av. De kommer att ge information om olika delar och platser där både kunder och anställda ska vara vaksamma. Skyltarna måste vara tydliga och tala ett klart språk som alla förstår. Även företagets ekonomiska vinning kan få del av dessa skyltar då eventuella kostsamma olyckor kan förhindras där de anställda eller kunderna har varit inblandade.
 • Säljande skyltar: Detta är naturligtvis företagens absolut viktigaste skyltar och de ska enbart uppfylla syftet att skapa ett intresse av en produkt eller tjänst.Genom dessa ska det med bild och text kortfattat skapas ett kraftig intresse och behov av den produkt eller tjänst som erbjuds, vilket är en konst och inte någonting som varje företagare klarar av på egen hand.

I denna artikel ska det koncentreras på just säljande skyltar och hur dessa ska utformas för att ge största möjliga effekt enligt de senaste undersökningarna som har utförts på ett internationellt plan.

 

Vad är viktigast med en säljande skylt?

Vare sig du placerar din säljande skylt i den fysiska världen eller på en plats i den virtuella näthandeln, kommer det att behövas kunskaper om hur denna skylt ska utformas för att locka till sig kunder som annars skulle ha gått över till konkurrenterna. Idag är det många företagare som fortfarande inte förstår hur viktigt det är att deras skyltar talar till deras kunder. Enligt en undersökning gjord i Amerika har 8 av 10 presumtiva kunder tagit steget in i en butik med anledning av den skylt som placerats ut för att skapa ett intresse. Eftersom en skylt kan göra så mycket, förstår du säkert hur viktigt det är att den är rätt utformad. Här följer mycket av den statistik som uppsnappades av samma undersökning.

 

 • 42 procent av alla kvinnor tog steget in i en butik som de aldrig tidigare hade besökt, enbart baserat på företagets skylt, medan 31 procent av alla män gjorde samma sak. Hela 58 procent av både kvinnor och män avstod att gå in i butiker som inte hade någon skylt.
 • Logotypen är ytterst viktigt för ditt företag och din skylt. 79 procent av alla i undersökningen talade om att de kommer ihåg ett företag eller en butik baserad på den logotyp som de har sett. Det gör att din logotyp är ett av dina viktigaste vapen i din marknadsföring.
 • När det handlar om att få effekten av att folk talar om ditt erbjudande eller ditt företag, påvisade undersökningen att din skylt har en avgörande effekt även i det fallet. Om skylten väcker intresse visade undersökningen att hela 75 procent av de som sett den var benägna att tala om detta för någon annan. 68 procent av de som hade tagit del av en bra skylts information och erbjudande gjorde ett köp av produkten eller tjänsten baserat på skyltens effekt.

Vad är det då som utgör vad som verkligen kommer att bli en säljande skylt som skapar den effekt som du och ditt företag önskar?

 

När det gäller män som ska fångas av din skylt avser detta:

 • Läsbarhet 60 procent
 • Kreativitet och unik upplevelse 51 procent
 • Färger och kombinationer av dessa 34 procent

 

Beträffande kvinnor ser det ut på detta sätt: 

 • Läsbarhet 76 procent
 • Kreativitet och unik upplevelse 63 procent
 • Färger och kombinationer av dessa 43 procent

Bara detta kommer att ge dig mycket av den information som du behöver och fortfarande har det egentligen inte talats om något budskap. För att få fram budskapet är det dock viktigt att du vet innan hur det på bästa sätt ska presenteras.

 

Så ska du presentera ett budskap för att fånga kundens intresse

Vad är det då som verkligen säljer i detta fall? Här är det många faktorer som spelar in och naturligtvis kommer det hela i slutändan att falla på en attraktiv produkt och det budskap som du ger dina presumtiva kunder i bild och text. Det finns dock olika sätt att förstärka detta budskap och den undersökning som utfördes visar att tre saker är det absolut viktigaste. Det skall vara starka och enkla visualiseringar av text och bild på dina skyltar. Det är helt enkelt så att rena, enkla och starka skyltar attraherar den största delen av de som ser dem. 

 

Tre faktorer som har den största effekten

 • Grafisk talande och attraktiva skyltar. Här menar man den formgivning och stil som skylten har. Detta kan vara en kombination av texter och bilder, för att ge den mest tilltalande visualiseringen av en produkt eller tjänst. Här tyckte 77 procent av de tillfrågade att detta hade en relevans.
 • Ljusa och färgstarka skyltar var också någonting som stod på topp för alla de som fångades av en skylts budskap. Detta var viktigt och avgörande för effekten av din skyltning för 72 procent av de tillfrågade. I detta avseende avses det helt enkelt att ge ett budskap som är tydligt i tilltalande färger.
 • En skylt måste vara klar och tydlig. Det är det absolut viktigaste i skyltarnas värld. Om din skylt inte är ren, tydlig samt enkel att läsa och förstå, kommer du inte att lyckas med ditt syfte beträffande skyltningen. Detta var det absolut viktigaste och uppfattningen delades av hela 90 procent av de som deltog i undersökningen.

 

Detta ska du absolut se upp med när det gäller skyltar

När det handlar om att skapa bra skyltar finns det även många fallgropar och det är tyvärr alltför många som tar dessa genvägar utan att tänka på vilken skillnad i effekt det skulle ge om det var rätt utfört. I stort sett finns det fyra stora misstag som du kan göra när du skapar en skylt och egentligen är dessa ganska självklara om du ser till tidigare information och använder lite sunt förnuft.

 

De fyra fallgroparna

 • Störande, förargelseväckande och förolämpande skyltar. Ibland kan det vara så att du vill göra din skylt lite rolig och då måste du vara helt och hållet klar över att din humor inte uppfattas på samma sätt av alla. Här kan du lätt göra bort dig och skapa en skylt som ger ett felaktigt och otrevlig budskap för vissa. Detta är den största fallgropen och delades av 70 procent enligt den utförda undersökningen. Det är alltid bäst att vara klar, tydlig och konkret med rätt grafik och färger.
 • Felstavade skyltar är faktiskt ett stort problem. Här handlar det definitivt inte om att skylten inte kan förstås av dina kunder. Kunden är smart och förstår budskapet iallafall, men en felstavad skylt ger tyvärr andra budskap som inte är så positiva för din verksamhet. De ger ett intryck om att du inte är noggrann, samt att du inte anser att kunden är viktig för dig. Se alltid över stavningen på dina skyltar. Detta var ytterst viktigt för hela 63 procent i denna undersökning.
 • Smutsiga skyltar får du definitivt inte ha. Att skylta dina produkter och tjänster genom att använda smutsiga skyltar har en extremt motverkande effekt. Det ger också ett eventuellt intryck av att din butik och din produkter skulle följa samma mönster. Tillse alltid att du håller dina skyltar och din information inför dina kunder rena och snygga. Det kommer att betyda att du slipper förlora upp till 56 procent av dina presumtiva kunder.
 • Dåligt eller slarvig tillverkade skyltar. Ska du få någon effekt av dina skyltar finns det inga genvägar. Här kan du inte slarva över allt och göra dina skyltar i en hast. Det hela handlar om, som tidigare information talar för, att dina skyltar måste vara genomtänkta och tydliga. Detta uppnår du inte genom att snabbt skriva en skylt med en otydlig text. Detta var viktigt för hela 52 procent av de tillfrågade.

 

Vilka är de produkter och tjänster som verkligen säljer?

När du nu har all denna kunskap om hur du ska skapa bra, informativa och säljande skyltar som verkligen talar dina kunders språk, är det ju bara produkterna och tjänsterna som är kvar. Hur vet du då vilka produkter och tjänster som kommer att sälja? Detta är faktiskt någonting som inte går att svara på. Det hela beror på dina demografiska faktorer. Vad är det som säljas i just det område där du är verksam och hur intresserade är människor av reklam inom din nisch?

 

Det finns de som kan sälja tjänster och produkter som helt och hållet anses sakna värde och andra som inte kan sälja produkter vilka alla människor använder dagligen som till exempel förbrukningsvaror. Här är det fortfarande så att det hela kommer till den marknadsföring som du gör i form av skyltar samt annan reklam och information. Är din information och dina skyltar attraktiva, finns det nästan inga gränser för vad som kan säljas genom en effektiv marknadsföring.

 

Var används säljande skyltar?

Som en sista gren i all denna information ska det benas ut var säljande skyltar egentligen används. Här finns det många olika platser som dessa är extremt användbara på i både den fysiska och den virtuella världen. När det gäller den fysiska världen, placeras naturligtvis det bästa skyltarna i direkt anslutning till den butik eller det företag som säljer produkten eller tjänsten. Efter detta finns det mässor och andra platser vid motorvägar som kan skapa ett mycket stort intresse för de produkter och tjänster som erbjuds.

 

Skyltar är dock även extremt viktiga i den virtuella världen. Här handlar det om marknadsföring för alla de webbutiker och företag som är presenterade på nätet. Inom detta område är det nästan alltid bäst att placera sin skyltning direkt i webbutiken på förstasidan, eller via de nyhetsbrev som skickas ut till intresserade kunder. Var bara noga med att vid alla tillfällen av skyltning och marknadsföring i den fysiska världen och den virtuella följa de lagar och bestämmelser som finns beträffande marknadsföring. Här är det speciellt viktigt att vara påläst i den virtuella världen, då detta annars lätt anses som en kränkande eller störande skylt som tar platsen i en av de fallgropar som finns.