Termer man bör känna till när man jobbar med typografi

Som grafisk designer är det mycket viktigt att man är duktig på att skapa bra typsnitt och att man är bevandrad inom typografi. Därför vill vi hjälpa dig som ny designer att förstå dig på de viktigaste och mest grundläggande termerna inom typografi. Nedan listas några av de vanligaste termerna som vi hoppas kan vara till hjälp.

Kontrast

Kontrast är något som generellt är en subjektiv åsikt och något som man kan gå på känsla efter, men det handlar om att få olika typsnitt att samarbeta väl när de visas i samma bild. Det ger ett intryck av variation och kan få till exempel en logotyp att få nytt liv, men om kontrasten är för stor kan man förlora harmonin i projektet. När man pratar om kontrast pratar man även om skillnaden i tjocklek på de olika typsnitten.

Tracking

När man pratar om tracking syftar man på det utrymme som finns mellan bokstäver i ett komplett ord eller mening. Tracking förväxlas ofta med Kerning och om man gör misstaget att förväxla dessa termer kan man framstå som oproffesionell och okunnig, så det är viktigt att man förstår sig på skillnaden. Mer om kerning finns i nästa stycke.

Kerning

Till skillnad från tracking så handlar kerning om avståndet mellan två separata tecken i ett ord, och inte utrymmet mellan bokstäver i hela ordet. Kerning är konsten att skapa ett typsnitt där bokstäverna är sammansatta på ett symmetriskt och harmoniskt sätt. 

Leading

Leading beskriver det vertikala utrymmet mellan varje rad av typsnittet.

Justering

I ett stycke med justerad text, är innehållet arrangerat på det sätt att det inte finns något vitt utrymme i slutet av en rad. Det vill säga att texten börjar i den vänstra kanten och avslutas i den högra, oavsett hur långt ordet eller meningen är.

Lycka till!