Digitaltryck, HP, textiltryck, banderoll, tryckeribranschen, aluminium, trä

En rapport från den brittiska branschorganisationen Smithers Pira från slutet av förra året förutspår en växande trend inom den europeiska tryckeribranschen fram till år 2021. Denna tillväxt i omsättning sker trots en minskning av volymen av den totala volymen tryckt material. Utvecklingen drivs av av en snabb tillväxt av bland annat textiltryck samt nya värdeskapande teknologier inom digitaltryck.

Traditionellt tryck krymper - ny tryckteknik tar över

Den traditionella tryckeribranschen som representeras av offsettryck i stora upplagor av till exempel böcker, tidningar och reklammaterial har stadigt minskat. Detta beror på att denna typ av media fått en mindre roll i samhället allt eftersom konsumenter av media allt mer vänt sig till digitala alternativ som nyhetssidor på internet, e-böcker och video-on-demand tjänster.

Utvecklingen kan illustreras genom siffror från Smithers som visar att volymen mätt i tryckta A4-sidor minskat från 16 biljoner (=tusen miljarder)ned till totalt 13 biljoner mellan 2011 och 2016. Minskningen spås fortsätta fram till 2021. Men trots detta växer tryckeribranschens omsättning i sin helhet.

Digitaltryck som använder sig av bläckstråle- och laserteknik har visat sig vara lönsammare för tryck i mindre upplagor och allt eftersom teknologin blivit mer avancerad har möjligheten för tryckerierna att skapa värde för sina kunder ökat.

Vi ser en ökning i antal kvadratmeter inom produktsegmenten banderoller, tyger och tryck på hårda material så som aluminium, skummad PVC och trä inleder Daniel Wisarve VD på Colourpicture.se”

Med digitaltryck är det kostnadseffektivare att producera små upplagor och det finns också möjlighet att skapa variationer i en specifik trycksak. Detta gör att en tidning till exempel kan sälja annonser specifikt riktade mot prenumeranter i olika områden eller till och med till annonser riktade mot enskilda individer. För bokförlag ökar möjligheterna att lönsamt trycka upp små mängder av titlar som säljer i små volymer eller till och med enstaka exemplar print-on-demand.

Möjligheten till värdeskapande som digitaltryck erbjuder har lett till att trots att det endast utgjorde 2.5% av volymen tryckt material i Europa 2016 så stod digitaltrycket för ca 15% av omsättningen.

En annan intressant sektor där digitaltryck har inneburit en revolution är textiltryck. Mellan 2016 och 2021 förutspås de marknaden växa med en genomsnittlig takt av 17.5% per år. Digitalt textiltryck ger kläd- och inredningsföretagen möjligheten att snabbt producera små kollektioner för att utnyttja trender på lokala marknader. Mängden onlinetryckerier som erbjuder privatpersoner möjligheten att designa egna textiltryck för till exempel t-shirts vittnar också om en teknologi på stark frammarsch.

Detta visar på att vi valt att satsa på rätt typ av produkter mot vår målgrupp online säger Daniel Wisarve VD Colourpicture.se”

En representant för den traditionella delen av tryckeribranschen som inte backat är förpackningstryck. Förpackningar till fysiska produkter har inte på samma sätt ersatts av digitala medier och förpackningstryck har haft en stadig och kontinuerlig tillväxt.

Tryckeribranschen växer

Ovanstående faktorer bidrar alla till att den totala omsättningen för den europeiska tryckeribranschen beräknas öka de kommande fem åren från 156 biljoner 2016 till 160 biljoner euro 2021. Detta visar på en bransch som anpassat sig till en marknad i förändring och där många möjligheter att ta marknadsandelar finns för innovatörer som hittar nya sätt att använda den nya teknologin.

Vi i Sverige ligger cirka 3-4 år efter Sydeuropa gällande investeringar i ny teknik så vi har en spännande tid framöver avslutar Daniel Wisarve VD Colourpicture.se”