Begreppet typografi dyker ofta upp i ett stort antal sammanhang, men blir sällan tydligt definierat. Vad det däremot åsyftar är helt enkelt den grafiska presentationen av text och bild i tryck. Det handlar om hur man arrangerar text så att det bidrar till en enhetlig grafisk framställning. Det fyller syftet att presentera all text i ett visst sammanhang på ett sätt som gör att läsaren får känslan av att texten härrör från en och samma avsändare, och även bidrar till en enhetlig framtoning. Typografi är därför både oumbärligt och oerhört vanligt förekommande. Så vanligt att det ofta tas för givet.

Historiskt sett så sträcker sig typografi ända tillbaka till antiken. Grekerna var ett av de första folken att börja harmonisera typsättning för att underlätta läsning. Därefter kom det att bli ett givet sätt att säkerställa att text blev enhetlig och tydlig. Nu för tiden har typografi kommit att bli standardiserad med hjälp av ett flertal populära typsnitt. Här ska vi titta närmare på några gemensamma drag när det kommer till fonter och typografi.

Vad är en serif? Och bör man använda dem?

Två begrepp som dyker upp regelbundet är ”serif” och ”sans serif”. Detta är något väldigt grundläggande när det kommer till typografi, och åsyftar helt enkelt huruvida det förekommer en serif. Men vad är egentligen en serif? Det är helt enkelt ett avslutande streck som dyker upp i vissa typsnitt. Och sans? Det betyder utan. Så vad det hela handlar om är hurivida typsnittet är med eller utan avslutande streck. För- och nackdelar med seriffer har diskuterats länge, och det finns inget givet svar. Generellt sätt så anses däremot typsnitt med seriffer vara enklare att läsa. Men vetenskapliga studier har inte lyckas bekräfta detta påstående. Därför verkar det vara upp till var och en att avgöra huruvida det är en bra idé eller inte. Vilken stil bör man använda på texten? Samtliga typsnitt kan framställas i ett flertal olika stilar. Absolut vanligast är normal, kursiv och fetstil. Dessa används för att emfasera och variera texten. Utöver detta så framställs typsnitt i de flesta fall i ett stort antal variationer, däribland extra fet, tunn och så vidare. Dessa olika stilar har sin grund i ett typsnitts ursprungliga utformning. Så det som är mest avgörande är såklart vilket typsnitt som man använder. Men olika stilar kan användas för att betona delar av texten. Använd därför olika stilar för att se till att vägleda läsaren i hur texten ska tolkas. Spelar typsnitt någon roll? Gör det någon skillnad vilka typsnitt man använder? Om man bara har kommit i kontakt med standardtypsnitten så kanske man inte tänker att saker och ting gör så stor skillnad. Men det har mycket att göra med att dessa är anpassade till att fungera i de flesta sammanhang. När man däremot väl ser ett riktigt malplacerat typsnitt så förstår man varför det är viktiga att spendera lite extra tid på sitt val.

På samma sätt som fel typsnitt kan dra ned helhetsintrycket så kan rätt typsnitt göra mycket för att förhöja framställningen. När du väl har hittat ett typsnitt som passar så är det viktigt att se till att tillämpa det på allt material som man framställer. En enhetlig grafisk profilering är ett sätt att skapa ett stort mått av igenkänning utan särskilt omfattande ansträngningar. Välj därför typsnitt med omsorg.