Begreppet typografi är nästan lika gammalt som den västerländska historien. Det åsyftar både att kommunicera via ett tryckt medium, och att framställa en grafisk presentation i tryck. I dessa svepande definitioner så gömmer sig däremot ett stort antal koncept. Däribland typsnitt och positionering av text och grafik i förhållande till tryckytan.

Men vad är det som avgör huruvida en layout är bra och passande? Det hela skiljer sig lite från situation till situation, beroende på huruvida man sysslar med webbaserade publicering eller tryckt material. Men värt att hålla i åtanke är att det med tiden utvecklats en hel del de facto-standarder kring vad som fungerar.

Typsnitt avgör läslighet och sätter ton

Ända sedan Johannes Gutenberg uppfann tryckpressen har ett enhetligt typsnitt varit avgörande för en bra läsupplevelse. Men den moderna tiden ställer ett antal unika krav på fonter och typsnitt då man inte alltid kan vara säker på hur materialet kommer att publiceras. Men kanske mest avgörande är valet mellan serif och sans-serif. Serif-fonter är absolut mest vanligt förekommande när det kommer till tryckt material. Anledningen är att serifferna ger en känsla av bredd och enhetlighet. Men vad är då en seriff? Seriffer är en sorts tvärsnitt som markerar avslutet på bokstäverna. Därför faller det naturligt att sans-serif avser fonter som saknar dessa tvärsnitt. Dessa möjliggör avsevärt mycket mer tätare text, och är även mer raka och konkreta i sin framtoning, vilket gör dem lämpade för moderna skärmar.

Vilken text bör man välja?

Även om valet mellan serif och sans-serif är avgörande så är det allt ifrån det enda som man behöver ta ställning till. Ett välja rätt font-familj kan ha minst lika stor inverkan på ens projekt som övriga val. Vad dessa åsyftar är däremot helt enkelt själva utseendet på texten. Något av det värsta man kan göra är därför att kombinera olika fonter, då detta inte sällan bidrar till förvirrande framställningar. Se därför till att välja en font som på ett bra sätt representerar det som du vill framställa.

Så efter man bestämt sig huruvida man vill ha serif eller sans-serif så är det en bra idé att rota bland font-familjer för att hitta något som är väl lämpat för det man vill förmedla. På grund av det stora utbudet är det svårt att generalisera över vad som passar bäst. Men får helt enkelt gå efter eget tycke.

Hur bör man positionera och strukturera texten?

När man väl valt rätt typsnitt så är det hög tid att fundera över hur man bäst strukturerar det man vill förmedla. Att som författare fördela texten i paragrafer är givet, för att uppmuntra läslighet. Men saker så som radavstånd och marginaler kan även vara viktigt att hålla i åtanke för att säkerställa att texten passar bra ihop med det medium den kommer att framställas på.

Därför bör man alltid beakta hela kedjan. Från typsnitt till själva publiceringen. Genom att göra detta så är man garanterad ett resultat som är avsevärt mycket bättre. Inte bara blir texten enklare att läsa, utan den får även större genomslagskraft då mottagarna inte behöver anstränga sig för att ta emot budskapet.