Begreppet ICC-profil är numera vanligt förekommande i ett stort antal branscher. Språkligt sett så åsyftar det den information som krävs för att kunna avgöra huruvida något har en viss färgsättning. I praktiken används det för att få en enhetlig presentation, oavsett om en viss bild presenteras på en bildskärm, framställs i tryck eller bearbetas i en scanner. På så sätt möjliggörs att bilder bibehåller sin särprägel oavsett var, hur eller när bilden presenteras eller bearbetas.

Denna sorts standard kontrolleras av International Color Consortium (ICC) och det som kännetecknar profilen är att den instruerar en given enhet hur den ska bearbeta färgerna. Anledningen att denna profil har blivit populär är att den standardiserar färgprofiler i den utsträckning att man kan få samma framställning oavsett enhet och kontext.

Varför är ICC-profiler viktiga?

Ofta så hamnar man i situationen att man behöver anpassa inställningarna på sin färg, tryckpress eller mjukvara för att uppnå önskat resultat. Tack vare ICC-profiler så slipper man däremot omständliga inställningar, och kan direkt uppleva materialet precis på det sätt som upphovsmakaren hade tänkt. Fördelen med detta sorts profiler är att man på enklaste möjliga sätt kan säkerställa att ens eget material återproduceras på rätt sätt, och att de personer som arbetar med materialet förhåller sig till samma färgprofil.

En ICC-profil är därför enormt viktig för att kunna säkerställa att ens material har en färguppsättning som går att tolka på ett stort antal plattformar. Profilen går att skapa med en spektrofotometer eller särskild mjukvara, och säkerställer att som jobbar med filerna eller materialet kan se det precis som det ursprungligen var tänkt. En stor fördel är att dess profiler därefter kan används i de flesta olika program och hårdvaror för att på så sätt garantera att materialet uppfattas identiskt av olika användare. Helt enkelt ett bättre sätt att samarbeta.