Bilreklam bilfoliering utskuren vinyl

Sverige har en lång och spännande historia när det kommer till bilism. Trots att vi kanske tar bilkörandet för givet så var det en gång i tiden en laddad företeelse. Om vi unnar oss en resa genom tiden tillbaka till 1950-talet så finner vi begreppet motorburen ungdom som ganska tätt förknippat med folkparker och populärkultur. Bland vissa ansågs fyrtiotalistgenerationens bilnöjen vara ett hot mot samhällsordningen. Men bilens avgörande vikt var omöjlig att missförstå. Särskilt eftersom dåtidens bilreklam använde sig utav en tydlig symboliken kring frihet och nöje. Numera är bilar däremot så vanligt förekommande att de knappast associeras med särskilda folkrörelser eller företeelser. Den har helt enkelt blivit vardag. Och de blir fler och fler. Under bara de senaste tio åren har antalet fordon i trafik ökat med hela 15%.

Den enorma bilismen gör bilar till ett särdeles utmärkt sätt att sprida ett budskap till en enormt stor målgrupp. Bilfoliering är dessa dagar så vanligt förekommande att såväl företag som privatpersoner använder utskuren vinyl för att förmedla vad de nu vill uttrycka. Eftersom foliering är både kostnadseffektivt och skonsamt mot bilen är det ett flexibelt och anpassningsbart sätt att väcka uppmärksamhet hos omgivningen. Då det går snabbt och enkelt att anpassa bildekaler efter särskilda modeller så skapas en helt klart unik reklamyta. Att foliera bil är därför definitivt på uppsving.

Hur ser framtiden ut för bilismen i Sverige? Och går det fortfarande att hitta en särskild bilkultur i vårt avlånga land? Eller har bilen blivit något som helt enkelt bara är. Vi har inga definitiva svar. Men vad vi kan garantera är att alla lägger märke till en väl folierad bil. Och när bilen ändå är i rullning finns ingen anledning att inte ta chansen att nå ut till nya målgrupper, fler personer och aldrig låta någon ta miste om att man faktiskt är på plats.