pantone

Vilket färgformat ska man använda och vad är skillnaden? 

En värld av färger - CMYK, RGB och Pantone

Grönt är skönt men du kan inte vara säker på att just din grön kommer att se likadan ut för alla. Människor upplever färger olika och ännu mer komplicerat blir det när det gäller de olika system för färgåtergivning som finns. Detta kan gälla hur färger återges i digitalt format på monitors, tv-apparater, datorskärmar eller mobiltelefoner. Än viktigare blir det för den som behöver skanna eller trycka material. Att jobba hårt med att få färgerna precis rätt i en logga för att sedan skicka den till sitt tryckeri och få tillbaka en en produktkatalog med en logga vars färger skiljer sig kraftigt från hur de såg ut när man designade den är ingen höjdare.

Orsaken till att färger kan se olika ut beroende på vilken plattform de återges är att det finns olika typer av färgformat. Läs vidare för att få en kort genomgång av de vanligaste färgformaten, vart de används och vad som skiljer dem åt.

CMYK

CMYK-färg används inom de flesta typer av traditionellt tryck som till exempel tidningar, reklamaffischer m.m. CMYK är en förkortning på de fyra färger som används Cyan, Magenta, Yellow och Key(svart). Genom att trycka färgpunkter bestående av dessa fyra färger kan man sedan åstadkomma alla andra färger och nyanser. CMYK kallas för en subtraktiv tryckmetod, det innebär att ju större mellanrum man har mellan färgpunkterna desto ljusare blir färgerna och ju större och tätare de är desto mörkare blir dem. Dessa färgpunkter kallas för raster och man kan i tryck med lägre upplösning som till exempel är vanligt i dagstidningar urskilja rastret med blotta ögat.

RGB

I RGB-färg är det istället färgerna röd, grön och blå som används. RGB används på de flesta skärmar så som datormonitorer eller moderna tv-apparater. I en skärm av LED-typ bildas färgerna av lysdioder grupperade i dessa tre färger. RGB är till skillnad från CMYK en additiv typ av färgåtergivning. Ju starkare dioderna lyser desto klarare färger ser man. RGB kan på detta sätt generera mycket skarpare färger än vad CMYK kan. Detta är givetvis en styrka men problem kan uppstå då de bilder och designer man skapat på en dataskärm inte nödvändigtvis får samma klara färger när de går till tryck.

För större företag är en grafisk profilmanual ett viktigt dokument. De kan vara väldigt många som arbetar med grafiskt material och det är viktigt att detta alltid håller en jämn nivå för att ge ett proffsigt och förtroendeingivande intryck.

Pantone

Det kan dock vara ännu mer komplicerat än så. Efter att ha designat sin bild i RGB-miljö måste man först konvertera sin sköna gröna färg till CMYK-färg innan man skickar den till tryck. Trycket kan sedan se annorlunda ut beroende på tryckeriet då de har olika färgprofiler på sin tryckeriutrustning. Hur ska man lösa detta problem? Hur ska man kunna arbeta med sin design i en miljö som använder RGB-färger och kunna lita på att man kan få dessa korrekt återgivna i CMYK-tryck? Det är här så kallade pantone-standarder kommer in. Pantone är en standard för färgåtergivning som utvecklades under 1950-talet och har befunnit sig i ständig utveckling sedan dess. Olika färgnyanser får i pantone ett nummer och om man ser till att i sin designmiljö använda sig av pantone-färger kan man vara säker på att kunna få samma färg även när designen går till tryck. Färgkoderna i Pantone kallas för Pantone Matching System(PMS). Ett tryckeri har färgkartor med alla alla nyanser och deras tillhörande PMS-koder vilket gör att de kan försäkra sig om att färgen blir helt rätt. Moderna Pantone standarder är till exempel Pantone GOE och Pantone+, dessa har utökats med ännu fler färgnyanser än den ursprungliga standarden.

Ytterligare komplikationer

Förvirringen tar inte slut där utan det finns ännu fler sätt att återge färger. Inom RGB finns det flera olika standarder som sRGB och Adobe-RGB. Det finns även flera olika profiler för konvertering till CMYK och tryckeriernas färgprofiler skiljer sig också åt. Det är därför Pantone har blivit ett måste att använda sig av när exakt färgåtergivning är kritisk. Inom till exempel bygg- och måleribranschen finns det även där andra standarder för färger bland annat RAL och NCS. Det är därför viktigt att man hör sig för ordentligt med sin leverantör om man till exempel ska låta sin logotyp målas av en målare.