colourpicture grafisk profil

Företagets grafiska profil ska vara konsekvent och enhetlig i all kommunikation, både tryckt och digital.

Etablera ditt företags identitet med en grafisk profil

Grafisk kommunikation är otroligt viktigt för de flesta företag. Det är viktigt att man är tydlig och konsekvent i hur man grafiskt kommunicerar med kunder och andra företag. En enhetlig stil hjälper till att ge ett proffsig och seriöst intryck. Detta kan verka självklart men det är ändå något många företag glömmer bort att tänka på.

För att ta ett exempel från världen utanför internet: restauranger, caféer och krogar jobbar alla med sin inredning och design för att deras lokaler ska förmedla den rätta känslan till deras under. Ofta kan det vara stämningen man upplever lika väl som kvaliteten på menyn som får kunden att komma tillbaka. På samma sätt kan en oattraktiv design på din sida få potentiella kunder att lämna sidan innan din text har hunnit bli läst.

Ett företags identitet och dess grafiska profil går hand i hand och därför är konsekvens i hur ens grafiska kommunikation ska utformas av stor vikt..

För att säkerställa att en enhetlig profil uppehålls i företagets kommunikation bör man upprätta en grafisk profilmanual. Denna profilmanual ska innehålla klara grundregler för hur material ska utformas och ska hjälpa alla som i arbetar i någon position med företagets grafiska profil att hålla en godkänd standard. Den ska tjäna som en guide för företagets anställda, men även för externa konsulter eller anställda från reklambyråer, tryckerier eller vem som helst som på något sätt arbetar med grafisk design för företaget.

Korrekt nivå på grafiska profilmanualen

Den grafiska manualen är central för att företaget ska kunna etablera sitt varumärke i en medievärld med allt hårdare konkurrens. Därför är det viktigt att den är utformad på en lämplig nivå för företagets grafiska profil. En alltför detaljerad och svårföljd manual blir lätt ignorerad då medarbetare under tidspress inte tar sig tid att läsa den ordentligt utan istället utformar material efter eget huvud.

Absolut nödvändiga moment som ska finnas med i en grafisk manual är klara riktlinjer för hur företagets logotyp får användas, vilka färger man bör använda sig av och vilka typsnitt som är godkända. En mer djuplodande profilmanual innehåller även riktlinjer för bildspråk och skriftlig kommunikation. Utöver detta kan också riktlinjer för saker som reklammaterial, affischer och webbdesign finnas med. En god idé kan vara att ta med tydliga exempel på hur material inte får se ut. Genom att undvika de värsta fallgroparna och ge klara riktlinjer är chansen god att företagets grafiska kommunikation håller en enhetlig stil och en jämn nivå.

För större företag är en grafisk profilmanual ett viktigt dokument. De kan vara väldigt många som arbetar med grafiskt material och det är viktigt att detta alltid håller en jämn nivå för att ge ett proffsigt och förtroendeingivande intryck.

För att få bilden att passa in bättre på din sida kan man behöva justera den på egen hand i till exempel Photoshop. Man kan då beskära bilden, justera färgerna så att den passar till sidans övriga layout, eller till och med lägga till ditt företags logotyp. Om du inte själv är bekväm med bildbehandling kan du anlita en firma för grafisk formgivning eller en frilansare att utföra detta arbete.