Skyltar med eget tryck

Skyltning är nog ett ganska självklart begrepp. En konkret skylt är helt enkelt omöjlig att missförstå. Och så given är företeelsen att den kanske sträcker sig lika långt bak som mänskligheten själv. Men trots detta är en genomtänkt skylt precis lika effektiv idag som den var för tjugo, femtio eller hundra år sedan. Låt oss ägna en tanke åt den internationellt kända Stomatolskylten som sedan slutet av år 1909 har prytt Katarinahissen vid Slussen i Stockholm. Dess enkla men effektiva utförande gör att den är svår att glömma och skylten i sig blev intressant nog mer långlivad än budskapet och produkten den var avsedd att förmedla. Ett kanske mer samtida exempel på skyltar som tas för givna är de klassiska mäklarskyltarna som i tid och otid kan beskådas på nästan varannan gräsmatta.

En stor fördel med skyltar är att de är väldigt enkla att anpassa med tryck. De går även att få precis så grafiskt komplicerade och utförliga som man själv önskar. Därmed går det att få stor räckvidd var man än placerar dem. Med ett tydligt typsnitt kan det tänkta budskapet förmedlas över långa avstånd och en visuellt imponerade skylt placerad i fönstret till en lokal kan väcka mycket intresse. Eftersom det även finns ett flertal olika material att välja mellan, så som plastskyltar och plåtskyltar, kan man få en produkt som lämpar sig oavsett väder och vind. Vill man slippa tunga skyltar, eller planerar att montera en skylt inomhus, kan en frigolitskylt vara särskilt gynnsam. Därtill går de att utrusta med ett flertal skylttillbehör som ytterligare ökar slagkraften.

Genom att välja rätt skylt är ni i det närmaste garanterade att fortsätta nå ut till er befintliga målgrupp och även komma i kontakt med nya potentiella kunder. Se till så att ingen kan gå miste om att ni är aktiva eller tillgängliga på en viss plats eller ett visst område.