chat email plant phone magnifying-glass shopping-bag facebook-with-circle instagram-with-circle linkedin-with-circle twitter-with-circle arrow-bold-down arrow-long-down arrow-long-up arrow-cart icon-arrow-right icon-eye icon-idea icon-image icon-tag icon-time icon-design icon-christmas-tree icon-sign-in icon-sign-out icon-heart icon-handshake icon-upload icon-phone-2 icon-people icon-shipped icon-business icon-adapt icon-team icon-circular icon-check
Varukorg
0,00 kr

Du har inga varor i din varukorg.

Summa
0,00 kr
moms

Köp- & leveransvillkor

Jag är medveten om att den vara jag beställer kommer att tillverkas eller väsentligt ändras efter mitt särskilda önskemål och vi avtalar härmed om det inte skall finnas någon ångerrätt. 

Tillämplighet

Våra allmänna köp- & leveransvillkor gäller från och med på colourpicture.se angivet datum. Varorna som presenteras genom att vi utgör på vårt ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på colourpicture.se och i övriga publikationer har hemsidans företräde.
Priserna på colourpicture.se uppdateras i realtid. Priserna är angivna i svenska kronor och förutsätter att order läggs via vår webbshop samt att original i korrekt format kommer oss tillhanda i samband med orderläggning innan 10.00. Eventuell extra hantering av filer såsom korrigeringar och ändringar debiteras enligt gällande prislista. Vi äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan oss och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. 

Leveransvillkor

Det är vår målsättning att normalorder levereras från oss 5-7 arbetsdagar efter av oss godkänd order. Direkt efter beställning kommer en beställningsbekräftelse automatiskt att genereras av webbshopen och skickas till beställaren per e-post för att informera beställaren om att ordern är mottagen korrekt. När ordern lämnar oss skickas spårningskod och valt distributionsföretag till beställaren per e-post/sms.

Vi anlitar främst DHL Freight (Sweden) AB för leverans. Till företag levereras godset direkt till leveransadressen. Godset levereras till kund enligt DHLs turlista, normalt inom 1-3 dagar efter leverans från vår fabrik. DHLs turlista finns på www.dhl.se där du kan se vilka leveranstider som gäller för just din ort. DHL gör normalt ett försök att köra ut godset, utkörning sker då mellan 8:00 och 16:00 vardagar, finns ingen på plats levereras godset till närmsta DHL-terminal för avhämtning. Ny utkörning kan beställas via DHL till en extra kostnad enligt DHLs prislista. Till privatpersoner och föreningar samt om företagets leveransadress är en postbox, har ett boxpostnummer eller inte är bemannat under normal dagarbetstid levereras varan till DHL ServicePoint, utkörning ingår ej i denna tjänst. För ServicePoint kan utkörning ej heller beställas.

Mot pristillägg finns möjlighet att beställa garantifrakt, detta görs i samband med att ordern läggs i vår webbshop. Garantifrakt gäller endast på utvalda produkter. Garantifrakt kan beställas och innebär att ordern och original är inkommen innan kl 10.00 på en helgfri vardag. Väljer man garantifrakt så skickar vi godset med DHL med leverans påföljande vardag innan 10.00. Garantifrakt 10.00 innebär att leverans sker till kund före kl 10.00 första arbetsdagen efter leverans från vår fabrik, i det fall mottagaradressen ligger på en ort som går att nå med Garantifrakt 10.00. Orter som går att nå med garantifrakt finns att läsa på DHLs webbplats www.dhl.se. Notera att vi aldrig kan garantera när godset är framme hos kund utan endast när godset skickas från oss inom utsatt leveranstid.

Vi tillämpar leveransvillkor FCA Kylinge enligt Incoterms 2000. Detta innebär att kund övertar det formella ansvaret för transporten efter att vi lastat godset på fraktförarens bil. Eventuella reklamationer avseende fraktskador eller saknat gods skall därför ställas av kund direkt mot fraktföraren. 

Vid leveranshinder debiteras vi extra för kostnader från fraktbolagen. Dessa kostnader för leveranshinder debiteras från oss, vidare mot kund om leveranshinder beror på kunden.

Fri frakt avser enbart köp via webbshoppen. Ej via mail, telefon eller chatt.

Risken för varan

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör från oss.

Garanti

Vi lämnar garanti för funktionen på beställd vara. Dock begränsar sig garantin för tryckkvaliteten att motsvara den i de av kunden inskickade originalen.

Filer

Vi ansvarar inte för kundernas filer eller grafiska material. Vår policy är dock att alla filer arkiveras på vår server minst 6 månader för eventuella repeatorders. Se vår FAQ för hur en korrekt tryckfil framställs.
Önskas hjälp med att ta fram ett tryckoriginal debiteras detta löpande med 750 kr exkl. moms per timme.

Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall kund reklamera transportskadan direkt till chauffören på transportföretaget och en reklamationsanmälan ska tas fram. Reklamationsanmälan ska göras direkt på plats tas fram och mailas till oss omgående, dock senast 5 dagar från mottagandet returnera varan. Kund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att varan är felfri. Inkommer reklamation efter 5 dagar förbehåller vi oss rätten att avgöra om felet skall avhjälpas.

Vid reklamation skall kund kontakta oss via kontakt@colourpicture.se. Baserat på den information kunden lämnar i reklamationsformuläret och bilder på skadan kommer vår kvalitetsavdelning, normalt inom 2 arbetsdagar, att återkomma till kund med besked om lämplig hantering av reklamationen. 

Transportskada skall anmälas direkt till chaufören till transportföretaget vid leverans. Reklamationsanmälan och kort ska tas på emballaget/transportskadan samt på innehållet/produkten och därefter mailas direkt till oss på kontakt@colourpicture.se. Utan reklamationsanmälan och kort är det ingen godkänd reklamation.

Reklamationsanmälan DHL

Ansvar för fel

Föreligger fel som vi ansvarar för, åtar vi oss att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller ersättningsleverans eller helt eller delvis återbetala köpeskillingen. Vi ansvarar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Vi bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Factoringgruppen AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Colourpicture.se överlåtna till Factoringgruppen AB. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.
Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument (gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det du som står för returkostnaden. Om du som företag vill reklamera ert köp så maila oss på kontakt@colourpicture.se.

Konsumentköplagen

För dig som konsument (privatperson) gäller Konsumentköplagens bestämmelser i tillägg till de bestämmelser som framgår av detta avtal. Om villkoren i detta avtal är sämre för dig än Konsumentköplagens bestämmelser, gäller Konsumentköplagen.

Tvist

Oenighet i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet med skiljedomsregler för Grafiska Nämnden. Delgivning kan ske på samtliga de email-adresser ellr mobilnummer som parterna haft kontakt.

Grafiska nämndens råd och anvisningar

Övriga villkor

Förutom vad som angivits i ovan försäljningsvillkor gäller ALG10.