chat email plant phone magnifying-glass shopping-bag facebook-with-circle instagram-with-circle linkedin-with-circle twitter-with-circle arrow-bold-down arrow-long-down arrow-long-up arrow-cart icon-arrow-right icon-eye icon-idea icon-image icon-tag icon-time icon-design icon-christmas-tree icon-sign-in icon-sign-out icon-heart icon-handshake icon-upload icon-phone-2 icon-people icon-shipped icon-business icon-adapt icon-team icon-circular icon-check
Varukorg
0,00 kr

Du har inga varor i din varukorg.

Summa
0,00 kr
moms

Sekretesspolicy

Vi förbinder sig att skydda din integritet på nätet. Vi har utformat våra webbsidor för att du skall kunna besöka och få tillgång till nästan all information och allt material utan att behöva lämna några personliga uppgifter om du inte själv väljer att göra det. Genom att besöka och använda en av våra webbsida samtycker du till villkoren i vår sekretesspolicy. Vänligen, besök eller använd inte vår webbsida om du inte samtycker till dessa villkor. Vi förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra sekretesspolicyn från tid till annan. Ditt användande av webbsidan kommer att regleras av den senaste version av sekretesspolicyn som gäller vid det aktuella tillfället.

Syfte

Personlig, identifierbar information som du väljer att lämna till oss eller som vi samlar kommer endast att användas för att förbättra relationen mellan dig och oss. Vi informerar om vår sekretesspolicy för att klart och tydligt förklara våra avsikter samt för att forma en solid grund för en ömsesidig relation.

Vilken information vi samlar och varför

Vi samlar främst information om vad som intresserar dig på våra webbsidor. Om du till exempel är intresserad av våra nyhetsbrev så behöver vi tillgång till din e-mailadress. Ibland använder vi en teknik som inkluderar cookies, vilket bland annat kan förenkla ditt surfande på våra webbsidor. (Du kan läsa mer om hur vi använder cookies nedan.)Vi använder den information som du väljer att lämna för att underhålla vår ömsesidiga relation, för att förstå dina behov och för att bättre kunna möta dina behov. Vi kan använda informationen för att förbättra våra erbjudanden och tjänster till dig genom att hjälpa dig att hålla dig informerad om sådant som till exempel nya versioner av mjukvara.
Utöver den information som du lämnar till oss för vi också en logg över vilka webbsidor som har använts. Detta för att kunna förbättra vår webbsida genom att till exempel göra den enklare att använda.

Kreditkortsnummer som du lämnar sparas aldrig. De behålls endast under transaktionen och kontrollprocessen. Detta kan komma att utföras genom att använda en tredje parts clearingcentral.

Marknadskontakt

Vid något tillfälle kan vi komma att kontakta dig för att förse dig med marknadsinformation som vi tror kan intressera dig, eller så kan vi komma att fråga efter dina åsikter i en marknadsundersökning. Vi kan också komma att göra dig uppmärksam på möjligheten att prenumerera på ett antal nyhetsbrev som till exempel innehåller aktuell information om våra nuvarande produkter och lösningar. Du har alltid möjlighet att tala om för oss huruvida du vill erhålla sådan marknadsinformation och vara involverad i våra undersökningar eller ej.

Dela med sig av information

Vi kommer inte att sälja, bedriva handel med eller på annat sätt dela med sig av information som du lämnar. Om vi inte har informerat dig om motsatsen och erhållit ditt samtycke, eller om inte lag och andra myndighetsföreskrifter kräver annorlunda, kommer vi endast att använda den insamlade informationen inom oss eller tillsammans med affärspartners som utför uppdrag åt oss.

Som tidigare sagts har du möjlighet att tala om för oss om du inte vill erhålla ej begärt marknadsföringsmaterial och vi kommer att göra vårt yttersta för att respektera ditt önskemål.

Information och integritet

Vi strävar efter att hålla din personliga, identifierbara information korrekt. Vi kommer att göra alla ansträngningar för att hålla din personliga information tillgänglig för din kontroll och för rättelser och tillägg. För att skydda din information använder vi ett personligt säkerhets- och login system för att kontrollera din identitet innan du ges tillträde till din information. Vidare använder vi oss av fysiska och elektroniska skyddsmekanismer för göra tillträdet till informationen säkert och för att skydda informationen från obehöriga.

Länkar till andra webbsidor

Ibland kommer du att se länkar till tredje parts webbsidor på vår webbsida. Vänligen observera att denna sekretesspolicy inte omfattar sådana tredje parts webbsidor.

Cookies

En cookie är en bit text som en webbsida kan spara på din dator för att göra det möjligt att känna igen dig när du återvänder till webbsidan. På Colourpicture.se frågar vi först om ditt tillstånd att lagra cookies på din dator. Cookies hjälper oss att analysera besöksmönstret på vår webbsida. De hjälper oss också att underhålla kundrelationer genom att till exempel göra det möjligt för oss att att förenkla din login procedur när du vill ladda ner mjukvara uppgraderingar. Ibland använder vi cookies för att göra ditt surfande enklare eller för att göra det möjligt för oss att göra en analys av det totala användandet av vår webbsida (d v s på en icke personlig, kollektiv nivå i syfte att till exempel spåra övergripande rörelser och besök på vissa delar av vår webbsida).